Afterwork med livemusik

Företeelsen AFTERWORK är lika känd i Sverige som okänd i resten av världen. Det är ett begrepp som vi själva har hittat på, helt efter eget huvud. Ett begrepp som har växt fram ur ett behov av att öka tillhörighetskänslan och knyta an och lära känna våra kollegor, under mer avslappnade former.

Afterwork, eller AW, har utvecklats till en otroligt viktig del av kulturen på alla arbetsplatser i Sverige, och på vissa arbetsplatser anordnar man afterwork alla dagar i veckan. Naturligtvis är fredag den största dagen för afterwork eftersom man inte behöver tänka på att man ska upp tidigt nästa dag. Afterwork mitt i veckan kan vara en lugn stund där man bara chillar och tar en eller två drinkar med sina kollegor, medan fredags - afterwork kan vara en livligare tillställning.

Aldrig förr har det varit så viktigt för företag att hjälpa anställda att skapa starka förbindelser på jobbet. Människor som jobbar på samma arbetsplats, speciellt om det är stora företag med många anställda, lär inte känna varandra, utan jobbar ofta år ut och år in i en omgivning där kollegorna nästan är som främlingar inför varandra. Bristfälliga sociala relationer på en arbetsplats kan leda till problem och konflikter som påverkar arbetsmiljön negativt och leder till utanförskap, ökad frånvaro, stress och ohälsa.

Arbetslivet har genomgått stora förändringar under de senare åren. Nya organisationsformer och anställningsformer har uppstått med friare arbetstider och arbetsformer, och ett tydligare socialt fokus på arbetsplatsen värnas. De nya arbetsformerna har bidragit till framväxten av sociala umgängesformer som exempelvis ”afterwork” eller ”fredagsöl”.

Afterwork gynnar både anställda och arbetsgivare
Starka personliga relationer på arbetsplatsen kan göra hela skillnaden mellan en omotiverad och en engagerad medarbetare. Trots att vi går mot en mer flexibel värld där människor kan arbeta på distans och själva styra sina arbetstider och arbetsutrymmen, föredrar fortfarande de flesta att komma till kontoret— behovet av att känna tillhörighet är helt enkelt en mänsklig instinkt och vi är är mer tillfreds när vi har goda vänner på jobbet. Vi vill lära känna våra kollegor, oavsett ålder.

Social samvaro med kolleger har i många studier kunnat kopplas till välbefinnande, arbetstillfredsställelse och hälsa, och sociala relationer blir bland annat ett sätt att hantera svårigheter i arbetslivet. De som har ledarskapsroller har på allvar insett det positiva och givande med afterwork.

Afterwork leder till snabbare beslut, utökade kontaktytor och utvecklade kommunikationsvägar, och på individnivå kan sammankoster i form av afterwork ha goda effekter. Det bekräftar forskare som forskar kring arbetsplatser, stress och hälsa.

En stark företagskultur behövs för intern effektivitet och för extern attraktivitet. Grupper med ett bra arbetsklimat är mest lönsamma medan grupper med ett svagt arbetsklimat är olönsamma. Så för att öka vinsten i sitt företag ska man alltså satsa på afterwork för sina anställda!

Afterwork avspeglar sig både i arbetsglädjen och produktiviteten på arbetsplatsen och glada och nöjda anställda upplever en ökad tillhörighetskänsla. Vi kan inte nog betona hur mycket afterwork bör prioriteras.

Afterwork med livemusik
Den viktigaste ingrediensen till ett lyckat AW är levande musik. Levande musik skapar en skön, social och förtrolig stämning på alla sorts AW. Det finns inget bättre än att avrunda arbetsveckan med en AW tillsammans med vänner och kollegor på favoritkrogen med fantastisk live musik! En DJ, musiker eller ett mindre band som underhåller medan du och dina kollegor bekantar er med varandra utanför arbetsplatsen skapar de allra bästa förutsättningarna för ett lyckat afterwork.

Boka live musik till afterwork beroende på vad för sorts afterwork du vill anordna. Överlag passar en DJ, solomusiker eller mindre band perfekt, oavsett om du vill ha ett lugnare mitt-i-veckan event med en skön lounge stämning eller ett ösigare fredags-AW med en livligare atmosfär.

Kicka igång hösten med en riktigt härlig AW med livemusik, musikquiz, härlig atmosfär och annat smått och gott!

Hitta fantastisk musik till Afterwork