Musikens betydelse för själen

Emma, psykolog, uppmärksammar musikens betydelse under en kris och betonar att musik är BALSAM FÖR SJÄLEN.

''Det vi upplever just nu är en unik situation. Mitt i redan rådande svårigheter, krig och klimatförändringar, så har nu COVID 19 viruset förändrat vårt dagliga liv. Vi är överrumplade av känslor som sorg, ilska och rädsla, och vår vardag har vänts upp och ner. Vi är begränsade i våra rörelser och i vissa länder råder till och med utegångsförbud. Detta tillstånd av pandemi kan definieras som en kris, men mitt i allt detta finner jag tröst i Nietzsches ord:

You need chaos in your soul to give birth to a dancing star.

Nietzsches ord sammansmälter med musik och blir en union. Stjärnorna och universum som helhet är musik. Musik är ljud och ljud är vibrationer. Energi. Universum vibrerar. Och hela universum är ett rent ljud . Enligt österländsk filosofi definieras sång som "att tala ett skyddat ljud". På antikens grekiska är sången "ljudets smekning". Ljudet vi föddes ur, en smekning. Vi är gjorda av musik.

Människokroppens, djurens och växternas proportioner, är relaterade till förhållanden mellan tal inom matematiken, på samma sätt som musikens lagar är uppbyggda! (Se Cyorgi Doczi, Fibonacci-sekvens). HARMONI... Vi har musikalisk harmoni inom oss. Forskning visar att den mänskliga hjärnan är inställd som ett musikinstrument, för att stämma in på de harmoniska ackorden.

Hörseln är det första sinnet som utvecklas och det sista som försvinner. Ett foster hör moderns andedräkt och röst, genom moderkakans blodflöde hör vi vår första musik. Det har observerats att mödrar, oavsett nationalitet eller kultur, föredrar att hålla sina barn på vänster sida av bröstet, nära hjärtat. (Lee Salk) Hjärtljud används på sjukhus för att lugna nyfödda barn, och det har visat sig att vaggvisor med mammas röst, eller musikaliska ljud som låter som livmoderljud, hjälper för tidigt födda spädbarn att gå upp i vikt snabbare, och ökar deras huvudomkrets.

Sång är rening. Det rensar bort dammet från hjärtats spegel så att vi kan se oss själva.

I forntiden användes musik för att rena själen. Den antika filosofen Platon framförde att musikens harmoni skänktes till oss av muserna (gudinnorna) för att bota obalans i själen, och rytmen för att bekämpa frånvaron av måttlighet som vi har inom oss. Musik används i terapeutiskt syfte vid behandling av depression och ångest, och för att lugna hjärtrytmen hos patienter.

Många psykologer har talat om värdet av att ''leka'' musik. (På de flesta andra språk heter det leka musik, play music) Genom leken kommer vi nära vårt inre på ett naturligt sätt. Vi kommer nära våra känslor, och lär oss känna igen och uttrycka våra rädslor. Musik är gemenskap.

Så låt oss leka musik. Låt oss lyssna på och spela musik. Musiken är inom oss, det är det vi alla är gjorda av. Musiken gör oss hela!''

Instruments

Hitta din musik

Använd dig av vår Gratis och ICKE-bindande match service
Börja här